Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste päivitetty 23.7.2018

Rekisterin pitäjä ja sen yhteystiedot:

Restec Finland Oy Y-tunnus: 1059574-9
Suurniitynkatu 7
48600, Kotka
restec.fi

Voit kysyä lisätietoja tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä sähköpostitse:
restec@restec.fi.

Henkilötietojen keräys

Verkkosivun käyttäjän itse antamat tunnistavat tiedot:

 • Nimi, yrityksen nimi, y-tunnus
 • Yhteystiedot, osoite, sähköposti, puhelinnumero
 • Maksutiedot, laskutus- ja verkkolaskutustiedot

Palvelun käytöstä ja analytiikasta kerätyt tiedot:

 • Tilaushistoria
 • Toimitustapa
 • Verkkokaupan selaustiedot ja tiedot käyttämästäsi laitteesta
 • Henkilökohtaiset tuotesuositukset

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista, jotta voit suorittaa tilauksen Restec Finland Oy:n verkkokaupassa. Tietojen lähde on käyttäjä itse.

Henkilötietojen käyttö

Henkilötietojasi käytetään

 • Asiakkuuden luomiseen ja ylläpitämiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Tilausten vastaanottamiseen, toimittamiseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Henkilökohtaiseen tuotteiden kohdentamiseen

Tietojen säilytys ja suojaus

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja asiattomalta tietojen muuttamiselta, siirtämiseltä, hävittämiseltä ja muulta asiattomalta ja laittomalta käsittelemiseltä.

Asiakastiedot säilytetään EU:ssa. Palvelimet on ajantasaisesti suojattu tietomurtoja vastaan. Henkilötietojen käsittelyssä huomioidaan 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset. Henkilötietoihin pääsyä valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittely
Asiakastietoihin on pääsy vain Restec Finland Oy:n omilla työntekijöillä. Henkilötietoja on kerätty ja niitä käsitellään vain sen mukaan kuin työtehtävien suorittamiseksi on tarpeellista. Tietoa voidaan tarvittaessa siirtää luotettavalle kolmannelle osapuolelle.

Tietojen käsittelystä vastaa:
Restec Finland Oy (Y-tunnus: 1059574-9)
Suurniitynkatu 7
48600 Kotka

Kuinka kauan tietoja säilytetään?
Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää edellä mainitut käyttötarkoitukset. Joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin niiden laillisuus tarpeet määräävät. Tällöin kysymykseen tulee esimerkiksi kirjanpitoa koskevat vastuut ja niiden asianmukainen toteutuminen.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Restec Finland Oy:n järjestelmistä. Poistotoimenpide on aina peruuttamaton.

Seuraavilta osin lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon tallentamiselle:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle tietyt säilytysajat riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja vai ei.
 • Riittävät varmuuskopiot verkkokaupan tietokannoista ja järjestelmistä mahdollistavat tietojen turvaamisen ja mahdollisten ongelmatilanteiden korjaamisen.

Oikeuteni henkilötietojeni suhteen
Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös kaikista sinua koskevista henkilötiedoista.
 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Rajoittaa käsittelyn
 • Voit tehdä tietojen käsittelyä rajoittavia toimenpiteitä (evästeet)

Voit tehdä oikeuksiesi käsittelyä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Pyynnön tulee olla yksilöity, jotta asiakaspalvelu voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme, mikäli emme pysty joiltain osin toteuttamaan pyyntöäsi, esimerkiksi koskien tietoja joiden säilyttämiseen on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

Tallennettujen tietojen pyytäminen
Voit pyytää Restec Finland Oy:n järjestelmiin tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä sähköpostilla:
restec@restec.fi

Vaikuttaminen tietojen käyttöön
Voit itse päättää sinulle kohdistetuista lisäarvopalveluista. Kehitämme palvelua jatkuvasti, joten toimintoja voidaan lisätä, muuttaa tai poistaa. Asiakas voi koska tahansa lopettaa tilinsä ja pyytää Restec Finland Oy:tä poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille
Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi. Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikkaan. Analytiikkaan käytetty tieto on anonymisoitua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikkaa suorittavat palvelut (Google Analytics)
 • Kuljetusliikkeet, silloin kun valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, postiin tai perille asti.
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista analytiikka tarkoituksiin.

Evästeiden käyttö
Verkkosivuillamme käytetään evästeitä. Evästeillä on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen. Käytämme näitä tekniikoita toimintojen toteuttamiseen ja analytiikkaan. Hyödynnämme Google Analyticsia sivuston käyttöön liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Palveluiden kehittymisen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille muutosten yhteydessä.